چهارشنبه, 6 بهمن 1395

اطلاعیه ها


اطلاعیه املاک

شهروندان گرامی:

  • پس از تنظیم قراردادهای ملکی (اجاره نامه ومبایعه نامه) حتما کدرهگیری قرارداد را از متصدی املاک درخواست نمائید.

  • قبل از تنظیم قراردادهای ملکی (اجاره نامه ومبایعه نامه) ازمجاز یا غیرمجاز بودن مشاوراملاک مطمئن شوید.

  • مشاوراملاکی مجاز است که برای هرگونه ملکی کدرهگیری ارائه نماید.

  • جهت جلوگیری ازسوء استفاده های احتمالی قبل از معامله : نسبت به استعلام ملک موردنظر ازشهرداری اقدام نمائید.

  • مشاوراملاک مجاز ، مشاوراملاکی است :
1- برچسب کدعضویت اتحادیه وبرچسب کدهای رهگیری (مشاوراملاک مورداعتمادشما) رادرمعرض دیدعموم نصب نماید.
2- مجوز کسب ونرخنامه مصوب رادرمحل مشاوراملاک نصب نماید.
3- ازقراردادهای متحدالشکل باآرم اتحادیه وشماره سریال مخصوص استفاده نماید.
4- برای دریافت وپرداخت هرگونه وجهی رسیدارائه نماید.
5- قراردادهای ملکی رادرسامانه (ایران املاک) ارائه نماید.

  • آیا میدانید؟
طبق مصوبه کارگروه مسکن درهیئت دولت (باستناد اصل 138 قانون اساسی) ازدیماه سال 1387 به بعد ، قراردادهای ملکی (اجاره نامه ومبایعه نامه) بدون کدرهگیری فاقد ارزش قانونی میباشد.

  • آیا میدانید؟
قراردادهای ملکی (اجاره نامه ومبایعه نامه) بدون آرم اتحادیه وشماره سریال مخصوص وکدرهگیری ، فاقد اعبتار میباشد.

  • شفاف سازی ورفع شبعات درقراردادهای ملکی (اجاره نامه ومبایعه نامه) حق قانونی شماست ، سامانه کدرهگیری معاملات املاک گامی درجهت حقوق قانونی شما است.

جهت اطلاعات بیشتر بااین شماره تلفن ها تماس حاصل نمائید
021-65228283 و 021-65229680 و 021-65256689

ایمیل : shahriar_amlaak_un@yahoo.com
shahriar.amlaak.un@gmail.com

فرم اینترنتی تماس با اتحادیه : e-s-shahryar.blogfa.com/page/tamas.aspx
سایت اطلاعات طرح مدیریت معاملات ومستغلات کشور:
لیست مشاورین املاک مجاز:
www.iranamlaak.ir/forms/moshaverinamlaaks/listmoshaverinamlaaks.aspx
www.iranamlaak.ir

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8