یادداشت محمد بیات در خصوص بازآفرینی شهری
بسمه تعالی
باز آفرینی شهری
مشارکت شهروندی :
احیا ء ، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و نا کار آمد شهری مستلزم اتخاذ سیاستهای چند وجهی در حوزه عمران ، خدمات ، مسکن شهری وارائه خدمات اجتماعی و اقتصادی به ساکنان این نواحی است که انجام این وظیفه به تنهایی از عهده یک دستگاه دولتی ویا شهرداری ها خارج است .دسترسی به سکونتگاه های مناسب در شهر ، بدون دسترسی به زیر ساخت ها وخدمات شهری مناسب و امنیت اجتماعی و شغلی امکان پذیر نیست . چنانچه ساکنان این نواحی ، سرمایه اجتماعی واقتصادی خود را که همان روحیه همکاری اجتماعی ، ابتکارهای شخصی ، دارایی ها و ...است به میان نیاورند اقدامات دستگاه های دولتی وشهرداری ها در این زمینه بدون نتیجه خواهد ماند .
انجمن بین المللی مشارکت مردمی ، مشارکت های مردمی را به ارزش های اصلی آن تعریف کرده است
1- مردم باید قدرت واختیار تاثیر بر تصمیمات موثر بر زندگی خود را داشته باشند

2- فرآیند مشارکت مردمی تسهیل کننده نقش ودخالت افرادی است که بصورت بالقوه تحت تاثیر تصمیمات قرار می گیرند .

3- فرآیند مشارکت مردمی انتقال دهنده ی علایق ونیازهای همه مشارکت کنندگان است .

4- فرآیند مشارکت مردمی ،مشارکت کنندگان را در تعریف و تعیین چگونگی مشارکت دخیل می کند .

5- فرآیند مشارکت مردمی اطلاعات لازم برای مشارکت را بصورت موثر برای مشارکت کنندگان فراهم می آورد .

6- فرآیند مشارکت مردمی ،مشارکت کنندگان را از چگونگی تاثیرمشارکت آنهادر تصمیمات آگاه می کند .

مشارکت شهروندی می تواند به سرزندگی شهرها کمک فراوانی نماید ، در شهری که ساکنان آن در خصوص مسائل شهری تصمیم گیر باشند می توان به اهداف بلند مدت بهسازی ونوسازی در آن شهر امید داشت .
بنابراین نوعی برنامه مشترک بایستی بین نهاد مدیریت شهری ومردم طراحی وعملیاتی شود که بتوان از توان شهروندان به نحو احسن استفاده نمود .
وجود نهاد محله یا خانه محله می تواند راهگشا باشد که در یادداشت دیگری در این خصوص بحث خواهد شد .


محمد بیات
کارشناس ارشد مدیریت شهری

7 /2/1397
تاریخ:
1397/06/20
تعداد بازدید:
12736
منبع:
Powered by DorsaPortal